Coworking Solutions

De helpende hand van Humanitas

Ieder mensenleven kent kwetsbare momenten. Jong of oud, wat je achtergrond ook is; we hebben allemaal weleens hulp nodig. Dan is het een geruststellende gedachte dat er iemand is die het goed met je voor heeft en op wie je kunt leunen. Humanitas is trots om deze helpende hand te mogen aanreiken. Veelal is minimale ondersteuning door een zetje in de goede richting al voldoende, maar in sommige situaties kan een langere periode van hulp onvermijdelijk blijken.
Humanitas is de eerste die jou graag wil helpen wanneer dat nodig is. Maar daarmee is ons werk nog niet gedaan. Wij geloven namelijk dat in iedere Rotterdammer het talent en de bereidheid schuilt zich in te zetten voor een ander. Want juist in tijden dat het goed met je gaat, kun je met een klein of juist bombastisch gebaar een bijdrage leveren aan hen die het nodig hebben.
Samen met u zet Humanitas zich graag in om onze kwetsbare Rotterdammers volwaardig mee te laten doen in de stad. En om dat te bereiken, steken de we hand uit naar bedrijven, ondernemers en particulieren in de stad. Naar hen die graag iets willen bijdragen in die kwetsbare periode van hun mede-Rotterdammers, of dat nu een uitgezworven zwerver is of een oud-CEO van een bedrijf die moet revalideren. Een euro, een dienst, een sponsoring of iets anders kan voor iemand, maar ook voor ons als organisatie in een uitdagend maatschappelijk klimaat, een groot verschil maken.
Humanitas bestaat dit jaar 75 jaar en daarom zijn wij hoopvol en optimistisch dat er 75 mooie verbindingen en duurzame samenwerkingsrelaties gelegd kunnen worden, waarin we elkaar in de stad kunnen helpen en versterken. Want er toe doen verandert kwetsbaarheid in verbondenheid en betrokkenheid. ‘We helpuh mekaar tog, niet tan?’ Lees hier hoe u een van de Handen van Humanitas kan worden.
“Wij verlenen geen zorg in de zin van: stoppen we de voorgeschreven dosis pillen bij deze persoon? Spuiten we mensen plat als ze over de gang lopen te dwalen? Onze oplossing is aandacht geven, dwars door alle onderliggende wetten en regels heen. Aandacht geven aan ouderen en mensen in kwetsbare groepen – ex-prostituees, slachtoffers van mensenhandel, chronisch zieken, gezinnen met jonge kinderen en opvoedproblemen, jonge moeders, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. Dat zijn de mensen die wij dagelijks helpen, dat is de dagelijkse werkelijkheid van de ruim 3500 mensen die bij Humanitas zorg verlenen.”
Nicole van Namen: initiatiefnemer Handen van Humanitas

De helpende hand toesteken.

X