Donateurs hebben snoezelruimte mogelijk gemaakt!

Dit is nou weer zo’n pareltje! Een bewijs dat men onze doelgroepen van Stichting Humanitas niet uit het oog verliest. Dankzij de enorme hoeveelheid donateurs werd het mogelijk gemaakt deze prachtige snoezelruimte te realiseren. Met enorme trots kunnen we vertellen dat vandaag de snoezelruimte in Humanitas De Leeuwenhoek is opgeleverd.

Stichting Humanitas droomde al meer dan twee jaar over een snoezelruimte in locatie De Leeuwenhoek voor haar cliënten met dementie. Snoezelen is een noodzakelijke vorm van belevingsgerichte zorg voor mensen, die vanwege de beperking van hun aandoening een zeer laag vermogen hebben om te kunnen communiceren met de mensen om hen heen. In een wereld met corona is gebleken dat we elkaar nu juist zo ‘missen’. Minder bezoek, geen knuffel, geen kus op de wang en zelf geen hand. Hoe zou dat voelen voor iemand die leeft met dementie? Nog verdere isolatie? En wellicht meer onbegrepen gedrag? Je kunt je voorstellen dat zij juist diegenen zijn die dit nu het hardst nodig hebben.

Met dat gegeven werd een aantal maanden geleden een crowdfunding gestart waar zeer positief op werd gereageerd. Mensen met kleine beurzen en grote beurzen, zoals bijvoorbeeld ‘onze hand’ Skysource Cloud Experts zagen het belang in van dit project en doneerden. De gehele opbrengst is ten goede is gekomen aan het realiseren van deze snoezelruimte. Wat een mijlpaal! Wij willen daarom iedereen ontzettend bedanken voor de donatie die zij hebben gedaan! Zonder hen was dit net mogelijk geweest! Dank je wel! 

 

Deel op social media!X